Klantenservice: 0900 3 330 330 (€ 0,40 p/m met een max. van € 20,-)  Ma-vr 9.00 - 17.00 Za 10.00 - 17.00 Zo 10.00 - 15.00

Privacy statement

Privacy statement


Klik hier om de voorwaarden te printen als pdf.

1.1 Algemeen

Voor jou en BudgetAir.nl is een zorgvuldige omgang met je persoonlijke gegevens van groot belang. Alle informatie die je aan ons verstrekt behandelen wij met de grootste zorg. Je persoonlijke informatie gebruiken wij alleen op de manier zoals beschreven in deze verklaring. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is hierop van toepassing. Bovendien is de verwerking van je gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag.

1.2 Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

BudgetAir.nl verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is of dit vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd. Onze leveranciers zijn in toenemende mate verplicht om aan de diverse lokale autoriteiten, zoals douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van hun klanten mede te delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor luchtvaartmaatschappijen en indien je reist naar of via de Verenigde Staten of Canada. Het verstrekken van deze informatie geschiedt in het belang van je veiligheid. Hoewel BudgetAir.nl je persoonsgegevens aan de leverancier beschikbaar dient te stellen, is bovenstaande noodzaak een verantwoordelijkheid en activiteit van de leverancier. Indien je hiertegen bezwaar hebt, dien je dit vóór het verstrekken van je boekingsopdracht te melden. BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor om gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of misbruik van betaalmiddelen, dan wel indien een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het gebruik van onze website.

1.3 Gebruik van onze website

Onze website kun je anoniem raadplegen. Alleen in het geval je producten bestelt, een reis boekt, de nieuwsbrief wilt aanvragen of via een e-mailformulier contact met ons wilt opnemen, vragen wij je relevante persoonsgegevens in te vullen.

1.4 Profiel

Op onze website kun je een profiel bewaren dat wordt beveiligd met een inlognaam en wachtwoord. Een profiel biedt je extra gebruikersgemak bij het boeken. Je dient je inloggegevens goed te bewaren en niet ter beschikking aan derden te stellen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot je persoonlijke gegevens.

1.5 Nieuwsbrief

In het geval je frequent geïnformeerd wilt worden over onze aanbiedingen en acties, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dat doe je door je e-mailadres en eventueel je naam en geslacht via deze site aan ons bekend te maken. Je ontvangt vervolgens een e-mail waarin je gevraagd wordt te bevestigen dat je akkoord gaat met het opnemen van je gegevens voor verzending van de nieuwsbrief. Wanneer je onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kun je je te allen tijde afmelden.

1.6 Welke gegevens worden door ons verzameld?

Om een correcte uitvoering van de door jou geboekte reis te kunnen waarborgen, vragen wij je persoonlijke gegevens van jezelf en van jouw medereizigers bekend te maken. Door de gegevens van je medereizigers bekend te maken, bevestig je gelijktijdig aan ons, dat je als opdrachtgever van de boeking hiertoe gemachtigd bent.

De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

 • je volledige naam conform de gegevens in je paspoort, inclusief geslacht, voorletters, waarvan de eerste voornaam volledig uitgeschreven, tussenvoegsels, achternaam, eventueel achternaam van je echtgeno(o)t(e) indien je deze gebruikt;
 • je adres, postcode, woonplaats, land. Ten behoeve van facturatie of verzending van je reisbescheiden kunnen hiervoor afwijkende adressen opgegeven worden;
 • je telefoonnummer, faxnummer, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer voor noodgevallen vlak voor of tijdens je reis;
 • je e-mailadres;
 • aanvullende persoonlijke gezondheidsinformatie voor zover op eigen initiatief verstrekt en noodzakelijk voor een correcte uitvoering van je reis;
 • aanvullende persoonlijke voorkeuren voor zover op eigen initiatief verstrekt en noodzakelijk voor een correcte uitvoering van je reis;
 • klantnummers van derden (bijvoorbeeld een frequent flyer nummer) of van leveranciers, zodat je in aanmerking kunt komen voor de hieraan verbonden privileges of andere voordelen;
 • het IP-adres van je computer, ter voorkoming van misbruik en fraude.

Eventuele credit card of bankrekening gegevens worden niet door BudgetAir.nl verzameld of vastgehouden. Het betaalverkeer wordt op de beveiligde site van Ogone Payment Services afgehandeld. Zie ook punt 1.9

1.7 Bezoekersregistratie en 'cookies'

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een bestand dat door onze website op je computer wordt opgeslagen. Hierin zijn onder andere de door jou ingestelde voorkeuren van onze website opgeslagen. Deze cookies dienen om je te helpen de gewenste informatie op onze website te vinden of je eigen profielomgeving te kunnen gebruiken. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt om specifiek voor jou interessante advertenties te tonen op andere sites. Je kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door je internet browser dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen toegang meer hebt tot sommige pagina’s van deze website.

1.8 Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om de bescherming van je gegevens op onze website te waarborgen, gebruiken wij uiteenlopende vormen van beveiliging. De persoonlijke gegevens die je ons via onze website verstrekt tijdens het maken of afronden van een boeking worden beveiligd door middel van Secure Socket Layers (SSL). Daarnaast zijn al onze systemen beschermd door een "firewall" om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

1.9 Betalingsverkeer

De afhandeling van je creditcardbetalingen die via onze website worden verricht, wordt verzorgd door Ogone Payment Services. Ogone is een van de grootste afhandelaars van betalingen via internet. Ogone maakt gebruik van een beveiliging volgens het Secure Socket Layer protocol. Hierbij worden je creditcardgegevens gecodeerd naar de creditcardmaatschappij gestuurd. Deze gegevens zijn niet door derden te onderscheppen. Ook berichten van Ogone aan ons worden uitsluitend gecodeerd verzonden. Je creditcardgegevens worden opgeslagen in de zeer goed beveiligde computers van Ogone Payment Services. Bovendien worden je creditcardgegevens niet bekendgemaakt aan BudgetAir.nl.

1.10 Links naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites. Het is van belang dat je je realiseert dat je onze website verlaat als je op een van deze verwijzingen klikt. We raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat je persoonlijke informatie naar deze websites verstuurt. BudgetAir.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

1.11 Solliciteren

Via onze website is het mogelijk te solliciteren. Je kunt een open sollicitatie sturen of reageren op een geplaatste vacature. Je wordt verzocht persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door onze afdeling P&O met als doel met jou in contact te treden over je sollicitatie. Je kunt zelf bepalen welke persoonlijke gegevens je via onze website wenst te verstrekken. Houd er rekening mee dat je wel voldoende gegevens verstrekt, zodat wij met je in contact kunnen treden.

1.12 Inzage in je gegevens

Je kunt ons altijd verzoeken inzage te geven in je persoonlijke gegevens. Ook kun je verzoeken jouw gegevens uit onze systemen te verwijderen, voor zover dit binnen de wettelijke en fiscale regelgeving is toegestaan. Voor beide verzoeken dien je contact op te nemen met de afdeling Klantenservice van BudgetAir.nl.

1.13 Google Analytics

 • Derde partijen, waaronder Google, tonen onze advertenties op hun websites
 • We gebruiken statistieken t.b.v. het informeren en optimaliseren van de advertenties gebaseerd op de gebruikers eerdere bezoeken op onze website
 • Gebruiker kan zich afmelden van het gebruik van Google’s cookies op Google advertising opt-out page. Daarnaast kunnen gebruikers zich afmelden van de derde partijen cookies op Network Advertising Initiative opt out page. Gebruiker kan zich ook afmelden van Google Analytics op Google Analytics Opt-out page.
 • We hebben rapportages van de vertoningen van en interactie met de advertenties van de gebruiker in het Google Display Network of DoubleClick voor Adverteerders in combinatie met activiteit op onze website.

1.14 Wijziging in ons privacybeleid

Alle wijzigingen in de manier waarop BudgetAir.nl je persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt, zullen worden beschreven in toekomstige versies van onze Privacy Statement. Je leest op onze website altijd het meest recente Privacy Statement.

1.15 Vragen, opmerkingen, contact

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring of de manier waarop wij gegevens verwerken kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice. E-mail: info@BudgetAir.nl.