Klantenservice: 0900 3 330 330 (€ 0,40 p/m met een max. van € 20,-)  Ma-vr 9.00 - 17.00 Za 10.00 - 17.00 Zo 10.00 - 15.00

BudgetAir voorwaarden

Klik hier om deze voorwaarden te printen als pdf.

BudgetAir.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Piet Heinkade 55 (1019 GM). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht bij over BudgetAir.nl. Onze organisatie is IATA-geaccrediteerd, wat betekent dat wij als reisagent namens vliegmaatschappijen Vliegtickets mogen uitgeven (www.iata.nl), deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nr. 1353) (www.sgr.nl), lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR nr. 04664) (www.anvr.nl) en lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Definities

Voor een omschrijving van de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities, te herkennen aan een hoofdletter, wordt verwezen naar Bijlage A, wat een onlosmakelijk deel vormt van deze Algemene Voorwaarden.

Introductie

BudgetAir.nl is een online reisagent die via haar Website op naam van de Reiziger boekingen maakt voor Vliegtickets en/of hotelovernachtingen en/of huurauto’s. BudgetAir.nl is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst van Opdracht. BudgetAir.nl treedt niet op als reisorganisator/touroperator.

Met de hieronder genoemde partnerwebsites heeft BudgetAir.nl een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij BudgetAir.nl in opdracht van de partnerwebsite de boeking afhandelt.

 • Hotels: via de website van Booking.com
 • Huurauto’s: via de website van CarTrawler.com
 • Transfers tussen luchthaven en accommodatie: via de website van HolidayTaxis.com

U kunt via BudgetAir.nl één of meer boekingen tegelijkertijd doen. BudgetAir.nl attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan eventuele boekingen, iedere boeking een separate boeking is en de boekingen niet resulteren in een (pakket)reisovereenkomst. De wettelijke bepalingen met betrekking tot (pakket)reisovereenkomsten zijn op uw boekingen derhalve niet van toepassing. De prijs voor het totaal aan boekingen is gelijk aan de optelsom van de tarieven voor elke separate boeking.

BudgetAir.nl is als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website gereserveerde Diensten. Daarnaast kan BudgetAir.nl niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde Diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde Diensten. Op deze Diensten zijn de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de Dienstverlener verkrijgen.

De hiernavolgende bepalingen, zijn van toepassing op alle Diensten die BudgetAir.nl aanbiedt. De Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de Opdrachtgever de gelegenheid gehad heeft de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen BudgetAir.nl en de Opdrachtgever tot stand als de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) niet expliciet heeft aanvaard.

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 1 De van toepassing zijnde (algemene)voorwaarden
Artikel 2 De Opdracht in het algemeen
Artikel 3 De boekingsopdracht
Artikel 4 Betaling en levering
Artikel 5 Tarieven
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Artikel 7 Wijziging of annulering door BudgetAir.nl
Artikel 8 Wijziging of annulering door de Opdrachtgever
Artikel 9 Indienen restitutieverzoek
Artikel 10 Reisdocumenten
Artikel 11 Boeken van vluchten
Artikel 12 Bagage meenemen
Artikel 13 Rente en incassokosten
Artikel 14 Geschillen
Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 16 Disclaimer
Artikel 17 Privacy
Artikel 18 Algemeen
Artikel 19 Toepasselijk recht

Artikel 1: De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden

Naast deze Algemene Voorwaarden zijn, indien u via BudgetAir.nl een boeking maakt, de desbetreffende (vervoers/verblijfs/verzekerings-) voorwaarden van de Dienstverlener(s) van toepassing. Deze zijn te vinden op de Website(s) van de desbetreffende Dienstverlener(s). Bij klachten over de (uitvoering van de) gereserveerde Dienst(en) kunt u op basis van de desbetreffende voorwaarden alleen de uitvoerende Dienstverlener(s) aanspreken.

Hieronder treft u aan welke voorwaarden van toepassing zijn op de door u gereserveerde Dienst:

Artikel 2 - De Opdracht in het algemeen

De overeenkomst van Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst van Opdracht alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de Dienstverlener heeft aanvaard en heeft betaald. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de Opdrachtgever gebonden aan de Opdracht.

Artikel 3 – De boekingsopdracht

Het maken van een boeking
Voor het maken van een Boeking dient u ten minste 18 jaar of ouder te zijn en ook anderszins handelingsbekwaam te zijn voor het maken van een Boeking. Indien u niet 18 jaar of ouder bent of niet handelingsbekwaam, bent u niet bevoegd een boeking te maken en/of akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. In dat geval heeft BudgetAir.nl het recht om de overeenkomst van Opdracht als niet tot stand gekomen aan te merken.

Indien de Opdrachtgever een boeking voor meerdere personen maakt, verklaart de Opdrachtgever door het geven van de Opdracht expliciet gemachtigd te zijn om deze Algemene Voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep te aanvaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle aan BudgetAir.nl verstrekte gegevens van uzelf – inclusief betaalgegevens – en van eventuele andere Reizigers correct en volledig zijn en dat u alle voor de uitvoering van de Dienst relevante informatie hebt verstrekt, alvorens de Boekingsbevestiging wordt gemaakt. Tevens dient u ervoor te zorgen dat eventuele andere Reizigers waarvoor is geboekt kennis nemen van alle informatie, waaronder informatie over de toepasselijke voorwaarden, documentatie en overige communicatie tussen BudgetAir.nl en u. Alle informatie die door BudgetAir.nl aan u wordt overgedragen, wordt beschouwd als overgedragen aan de andere Reizigers waarvoor de Boeking is gemaakt.

Als de door u opgegeven persoonsgegevens tussentijds wijzigen moet u BudgetAir.nl hiervan direct op de hoogte stellen. BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen in verband met de te verwerken wijzigingen.

Uitgifte Vliegtickets
Sinds 2008 is het voor bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen niet meer mogelijk om papieren Vliegtickets uit te geven en worden door BudgetAir.nl als reisagent namens deze luchtvaartmaatschappijen alleen nog elektronische Vliegtickets uitgegeven. Met een elektronisch Vliegticket kunt u net als een papieren Vliegticket online of bij de desbetreffende balie van de luchtvaartmaatschappij inchecken. Sommige (niet IATA) luchtvaartmaatschappijen hebben niet de mogelijkheid om elektronische Vliegtickets af te geven. Indien de Opdrachtgever via BudgetAir.nl een vlucht heeft geboekt waarvoor geen elektronisch Vliegticket afgegeven kan worden, neemt BudgetAir.nl binnen 48 uur na boeking contact op met de Opdrachtgever. BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor dit soort boekingen te weigeren en de betaalde som te restitueren.

Bevestiging van Vliegticket
Bij boekingen van een Vliegticket ontvangt de Opdrachtgever drie e-mailberichten. Het eerste e-mailbericht is een Boekingsbevestiging die de Opdrachtgever binnen 30 minuten na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website ontvangt. Het tweede e-mail bericht is een factuur die de Opdrachtgever ook binnen 30 minuten na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website ontvangt. Daarnaast ontvangt de Opdrachtgever een derde email binnen twee Werkdagen na ontvangst van de betaling door BudgetAir.nl. Dit e-mailbericht bevat het elektronische Vliegticket.

Indien de Opdrachtgever (één van de) bovenstaande e-mails niet ontvangt, dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de klantenservice van BudgetAir.nl.

Herroeping/bedenktijd
Zowel de bedenktijd op grond van de regeling ‘kopen op afstand’, als het herroepingsrecht op grond van het gewijzigde consumentenrecht zijn niet van toepassing op de reisproducten en daaraan gerelateerde diensten van BudgetAir.nl. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever op ‘betalen en bevestigen’ drukt, is de boeking definitief. Indien de Opdrachtgever niet betaalt en/of na boeking en betaling afziet van de boeking, dan zijn de annuleringsvoorwaarden als genoemd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Groepsboeking
Het is niet mogelijk om in één keer een boeking te plaatsen voor 10 of meer personen. Indien u voor een groter aantal Reizigers een boeking wenst te maken, wordt u verzocht contact op te nemen met de klantenservice van BudgetAir.nl. Om uw aanvraag tot een groepsboeking in behandeling te kunnen nemen, kan BudgetAir.nl kosten in rekening brengen.

Artikel 4 – Betaling en levering

Betaling
Het totaal door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag dient in ieder geval binnen 24 uur na de definitieve bevestiging van de boeking door BudgetAir.nl te zijn ontvangen. In de meeste gevallen dient betaling voor de geplaatste boeking direct plaats te vinden.

Indien de Opdrachtgever de betaling niet, niet geheel of niet tijdig voldoet, is de Opdrachtgever in verzuim en wordt de boeking geacht te zijn geannuleerd. Indien de Opdrachtgever opnieuw de desbetreffende Dienst(en) wilt boeken, dient de Opdrachtgever rekening te houden dat andere tarieven en voorwaarden kunnen gelden.

Betalen op BudgetAir.nl kan gratis via Ideal. Afhankelijk van uw keuze kan wel een toeslag worden berekend voor een betalingswijze anders dan Ideal. Nadere informatie hieromtrent is te vinden op de Website van BudgetAir.nl, ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van BudgetAir.nl.

De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat BudgetAir.nl voor een aantal reisbestemmingen een andere betalingswijze dan betaling per creditcard kan vragen. De reden hiervoor is dat sommige reisbestemmingen een verhoogd risico hebben op fraude met creditcards. In het belang van de Reiziger en in het belang van BudgetAir.nl worden Reizigers naar deze bestemmingen verzocht om op een andere wijze te betalen dan met een creditcard binnen een door BudgetAir.nl gestelde betalingstermijn.

Levering
Zodra de online boeking is afgerond en het volledig verschuldigde bedrag is betaald, zal het Vliegticket en/of de Voucher worden uitgegeven en aan Opdrachtgever worden geleverd. Het Vliegticket en/of de Voucher zal uiterlijk twee Werkdagen na betaling door BudgetAir.nl per email naar het door de Opdrachtgever opgegeven email adres worden verzonden. Indien levering van het Vliegticket en/of de Voucher niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mail adres, dan is BudgetAir.nl noch de Dienstverlener hiervoor aansprakelijk.

Artikel 5 – Tarieven

A. De prijs van een Vliegticket
In de stap ‘betalen’ van de online boekings- en betalingsprocedure is een kostenoverzicht van de totale prijs opgenomen De prijs van een Vliegticket is opgebouwd uit de prijs van de vlucht per persoon plus de belastingen en toeslagen.

Luchthavenbelastingen zijn afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij, de vliegroute en de luchthavens waar u tijdens een vlucht moet overstappen. Security- en/of brandstoftoeslagen worden door luchtvaartmaatschappijen en andere derden verplicht gesteld.

Ook zijn de luchthavenbelastingen en toeslagen aan onder andere koersverschillen onderhevig. Tijdens het boekingsproces zal in eerste instantie een indicatie van de belastingen worden gegeven. Tijdens het afronden van uw boeking wordt het exacte bedrag vermeld.

Aanvullende kosten
BudgetAir.nl is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op de afhandeling en de verwerking van de boeking.
Tevens brengt BudgetAir.nl dossierkosten in rekening.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen toeslagen berekenen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuk bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tevens toeslagen voor bijvoorbeeld consumpties aan boord en inchecken op de luchthaven in plaats van online inchecken in rekening brengen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengen voor voorkeursmaaltijden en -zitplaatsen. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van extra toeslagen die de luchtvaartmaatschappij berekent.

Luchthavens kunnen lokaal een aanvullende vertrekbelasting berekenen. Deze vertrekbelasting staat los van het door de Opdrachtgever geboekte Vliegticket en wordt plaatselijk berekend door de luchthaven. De hoogte van deze vertrekbelasting kan variëren en verschilt per bestemming. BudgetAir.nl noch de Dienstverlener is aansprakelijk voor (de betaling van) dergelijke lokaal opgelegde vertrekbelastingen.

Optionele kosten
De volgende optionele Diensten kunt u bij BudgetAir.nl boeken:

Vliegticketgarantie:
U kunt bij BudgetAir.nl tegen betaling een vliegticketgarantie afsluiten. Met een vliegticketgarantie bent u verzekerd dat de vooruitbetaalde reissom van uw Vliegticket wordt terugbetaald indien een Luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft uitsluitend in geval van een faillissement. Er wordt een maximum bedrag van € 2.000 uitgekeerd. U dient er rekening mee te houden dat de garantie binnen 7 dagen na boeking afgesloten dient te zijn. Indien u een vliegticketgarantie afsluit zijn de voorwaarden van de vliegticketgarantie van toepassing.

Reis- en/of annuleringsverzekering
U kunt bij BudgetAir.nl tegen betaling een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Met een reisverzekering gaat u goed voorbereid op reis en bent u verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal van uw bagage. Ook bent u verzekerd voor medische kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekering. Het type ‘Garant’ is de gemiddelde dekking die u bij het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering ontvangt. Indien u een hogere dekking wenst, dient u contact op te nemen met de klantenservice van BudgetAir.nl. Het afsluiten van een reisverzekering is alleen mogelijk indien u woonachtig bent binnen Nederland. Bovendien dient u een ziektekostenverzekering te hebben in Nederland. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd tegen kosten die u moet maken wanneer u niet op reis kunt door ernstige verhindering. Denkt u hierbij aan een ongeval, ziekte of overlijden van familieleden. De kosten voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering worden tijdens het boekingsproces getoond. Indien u een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit zijn de Polisvoorwaarden van Unigarant van toepassing.

B. De prijs van uw hotelovernachtingen
De prijs van een hotelovernachting per kamer per nacht is inclusief belastingen en toeslagen en exclusief eventuele variable kosten afhankelijk van gebruik vermenigvuldigd met het aantal nachten van uw verblijf, tenzij op de Website of de partnerwebsite anders is aangegeven. Voor het reserveren van een hotelovernachting betaalt u geen dossierkosten. Tevens staat op de partnerwebsite vermeld welke verzorging is inbegrepen.

C. De prijs van uw autohuur boeking De prijs van autohuur wordt per tijdseenheid weergegeven. In de meeste gevallen wordt de prijs voor autohuur aangeboden inclusief ongelimiteerd aantal kilometers, Collision Damage Waiver (CDW) en Diefstalverzekering (TP) en exclusief eigen risico (hetgeen afhankelijk is van de categorie auto en de desbetreffende Dienstverlener), locatie service toeslag (LSC) en lokale belastingen, tenzij op de Website of de partnerwebsite anders is aangegeven. Lokale belastingen, locatieservice toeslag en borg dient u bij ophalen van de auto te voldoen. Voor het reserveren van een auto betaalt u geen administratiekosten.

D. De prijs van uw transfer tussen luchthaven en accomodatie De relevante prijs voor een transfer is de prijs die wordt weergegeven op de website van HolidayTaxis.com ten tijde van uw bestelling. De prijs van de transfer wordt per voertuig per transfer of retour-transfer weergegeven, behalve in het geval van pendeltransfers waarvoor de prijs per persoon wordt vermeld. Indien u de boeking minimaal drie dagen van tevoren wijzigt, worden offline-administratiekosten per wijziging in rekening gebracht. De prijs van uw originele boeking wordt gewijzigd wanneer het gereserveerde product, voertuigtype, aantal voertuigen, bestemming, of aantal passagiers, veranderen, dan wel in het geval nachttarieven of seizoensgebonden tarieven van toepassing worden door de wijziging.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

BudgetAir.nl neemt bij de uitoefening van haar werkzaamheden als reisagent/bemiddelaar de zorgplicht van een goede opdrachtnemer in acht.

BudgetAir.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie (al dan niet via de Website van BudgetAir.nl).

BudgetAir.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de Opdracht niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kunnen worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, financieel onvermogen van de desbetreffende Dienstverlener(s), wijzigingen in de reis aangebracht door de Dienstverlener of annulering door de Dienstverlener.

BudgetAir.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van, maar niet beperkt tot Dienstverlener(s).

Voor zover BudgetAir.nl zelf toerekenbaar tekort schiet en de Reiziger daardoor (in)direct schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van BudgetAir.nl beperkt tot maximaal de door BudgetAir.nl gefactureerde Diensten.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt uitgesloten.

BudgetAir.nl is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden (waaronder ook begrepen de desbetreffende Dienstverlener(s)), waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen schriftelijk, hetzij per gewone post hetzij per e-mailadres, zijn bevestigd.

BudgetAir.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade door het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de Opdrachtgever c.q. de Reiziger lijdt.

BudgetAir.nl heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de Reiziger een specifieke plaats wenst, raadt BudgetAir.nl de Reiziger aan zo vroeg mogelijk in te checken bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. BudgetAir.nl kan niet garanderen dat aan de wens van de Reiziger wordt voldaan.

Artikel 7 - Wijziging of annulering door BudgetAir.nl

Boekingen zijn in beginsel gegarandeerd als de Vliegtickets en/of Vouchers door BudgetAir.nl namens de Dienstverlener(s) zijn afgegeven en betaald. Wel behoudt BudgetAir.nl zich het recht voor om binnen twee Werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de Vliegtickets en/of Vouchers op de door haar aangeboden en verkochte tarieven terug te komen. De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven op de Website vanaf-tarieven zijn die door de Dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de Website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven kunnen door bijvoorbeeld (systeem)fouten onjuiste tarieven worden geplaatst cq. getoond waardoor Vliegtickets en/of Vouchers voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief worden afgegeven. De tarieven worden namelijk via volledig geautomatiseerde processen op de site van BudgetAir.nl geplaatst en Vliegtickets en/of Vouchers worden op basis van deze gepubliceerde gegevens geprint. BudgetAir.nl doet haar uiterste best deze processen en de gepubliceerde tarieven te controleren, maar kan in dat verband geen 100% garantie geven. Om die reden behoudt BudgetAir.nl zich het recht voor om binnen twee Werkdagen een bijbetaling aan de Opdrachtgever te vragen of de Vliegtickets en/of Vouchers te annuleren indien sprake is van foutief gepubliceerde tarieven en/of indien Vliegtickets en/of Vouchers zijn afgegeven voor een onjuist tarief en/of indien Vliegtickets zijn afgegeven met een onjuist luchthavenbelastingtarief.

In de wereldwijde boekingssystemen worden soms combinaties van luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een elektronisch Vliegticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketovereenkomst met elkaar hebben gesloten of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker van BudgetAir.nl binnen 48 uur na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken. BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de betaalde reissom te restitueren.

Voor zover de uitvoerende Dienstverlener wijzigingen aanbrengt in één of meerdere onderdelen van de ten behoeve van Opdrachtgever vastgelegde Diensten, dan wel deze onderdelen annuleert, is BudgetAir.nl degene die heeft gehandeld als reisagent jegens de Opdrachtgever. BudgetAir.nl is daarmee niet aansprakelijk voor het nadeel c.q. de schade die daaruit voortvloeit voor de Opdrachtgever.

Artikel 8 - Wijziging of annulering door de Opdrachtgever

A. Het wijzigen of annuleren van een Vliegticket

   1. Na boeking is een Vliegticket in beginsel definitief geboekt en kan niet meer gewijzigd (naams-, tijds-, datum- en/of bestemmingswijziging) of geannuleerd worden. Er zijn echter uitzonderingen waarbij wijziging of annulering wel mogelijk is. Als u wilt wijzigen of annuleren kunt u bij de klantenservice van BudgetAir.nl informatie opvragen over de mogelijkheden en voorwaarden.
   2. Als het mogelijk is uw vliegticket te wijzigen of te annuleren, dient u er rekening mee te houden dat daar kosten mee gepaard gaan. Dit zijn onder meer de annulerings- en/of wijzigingskosten in rekening gebracht door de luchtvaartmaatschappij en een administratieve vergoeding. De kosten van de wijziging en/of annulering is afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij en de voorwaarden die van toepassing zijn op het geselecteerde vliegticket. Budgetair.nl wijst u erop dat de kosten van de wijziging en/of annulering op kunnen oplopen tot 100 procent van de prijs van het vliegticket. In sommige gevallen kunnen deze kosten zelfs hoger zijn als de tariefklasse die gold ten tijde van uw selectie niet langer beschikbaar is. In het geval u niet of gedeeltelijk niet van uw ticket gebruik maakt en restitutie kan worden gevorderd van de luchtvaartmaatschappij, zal Budgetair.nl indien u van deze mogelijkheid geen gebruik maakt eventuele restitutie na ongeveer 11 maanden terugvorderen namens u. Nadat Vliegwinkel.nl de restitutie heeft teruggevorderd bij de de luchtvaartmaatschappij heeft u 12 maanden de tijd deze terug te vorderen van Budgetair.nl. In dat geval zal Budgetair.nl u een voucher sturen ter groote van de waarde van de restitutie minus de van toespassing zijnde administratiekosten. Met deze voucher ontvangt u een korting op uw volgende boeking bij Budgetair.nl. Budgetair.nl rekent een administratieve vergoeding van € 55 per ticket voor de verwerking van een wijziging of annulering, en de terugvordering van eventuele restituties. Een vocuher heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
   3. Wanneer de Opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten ten behoeve van 1 of meerdere Reizigers en de reden van annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, betaalt de Opdrachtgever aan BudgetAir.nl nog steeds de in rekening gebrachte administratiekosten alsook uiteraard de premie voor de afgesloten annuleringsverzekering. Uitzondering wordt gemaakt voor Vliegtickets waarvoor de annuleringskosten 100 % zijn: hiervoor wordt maximaal 70% van de ticketprijs vergoed. De administratiekosten en eventuele kosten voor betalingen (creditcard of een andere betaalmethode) en vliegticketgarantie worden niet gerestitueerd. Het terug te betalen bedrag wordt aan de Reiziger overgemaakt, zodra dit bedrag door BudgetAir.nl is ontvangen door de verzekeringsmaatschappij.

B. Het wijzigen of annuleren van een hotelboeking

   1. Het wijzigen of annuleren van een hotelboeking is niet altijd mogelijk. Als u wilt wijzigen of annuleren kunt u zich op de website van Booking.com laten informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden.
   2. Indien het mogelijk is uw hotelboeking te wijzigen of annuleren, brengt BudgetAir.nl €55 administratiekosten per hotelboeking in rekening. Daarnaast worden de eventuele kosten van de Dienstverlener aan u doorbelast.

C. Het wijzigen of annuleren van een autohuurboeking

   1. Het wijzigen of annuleren van een autohuurboeking is niet altijd mogelijk. Als u wilt wijzigen of annuleren kunt u zich bij BudgetAir.nl laten informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden.
   2. Indien het mogelijk is uw autohuur boeking te wijzigen of annuleren, brengt BudgetAir.nl €55 administratiekosten per autohuurboeking in rekening. Daarnaast worden de eventuele kosten van de Dienstverlener aan u doorbelast.

D. Het wijzigen of annuleren van een transfer van of naar de luchthaven

   1. Het wijzigen of annuleren van een transfer is niet altijd mogelijk. Als u wilt wijzigen of annuleren kunt u zich op de website van HolidayTaxis.com laten informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden.

E. Het wijzigen of annuleren van een door u Samengestelde Reis op basis van losse componenten

   1. Na boeking van een door u Samengestelde Reis op basis van losse componenten is uw reis in beginsel definitief geboekt en kan niet meer gewijzigd (naams-, tijds-, datum- en/of bestemmingswijziging) of geannuleerd worden. Dit komt doordat de afzonderlijke componenten van uw reis na bevestiging niet meer wijzigbaar of annuleerbaar zijn. In uitzonderlijke gevallen, indien de voorwaarden van de desbetreffende Dienstverleners dit toelaten, kunnen de losse componenten tegen betaling gewijzigd of geannuleerd worden. BudgetAir.nl verwijst u naar hetgeen hierboven is opgenomen onder artikel 8 A tot en met C. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met de klantenservice van BudgetAir.nl.

Artikel 9 – Indienen restitutieverzoek

Indien het Vliegticket annuleerbaar is, dient een restitutieverzoek in beginsel binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum te zijn ingediend, tenzij de luchtvaartmaatschappij anders bepaalt. Het eventueel te restitueren bedrag wordt teruggestort op de rekening/credit card waarmee de Opdrachtgever de betaling heeft voldaan maar pas nadat het restitutiebedrag van de luchtvaartmaatschappij door Viegwinkel.nl is ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 weken, maar in sommige gevallen duurt die aanzienlijk langer en kan het 6 tot 12 maanden in beslag nemen.

Artikel 10 – Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van (persoons)gegevens die nodig zijn om een correcte boeking tot stand te brengen en uit te voeren. Indien de persoonsgegevens tussentijds worden gewijzigd stelt de Reiziger BudgetAir.nl hiervan direct op de hoogte. BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor kosten voor het wijzigen van persoonsgegevens in rekening te brengen.

BudgetAir.nl wijst de Opdrachtgever er met nadruk op dat de eerste voornaam en achternaam van de Reiziger zoals deze in het paspoort vermeld staan, als passagiersgegevens doorgegeven dienen te worden in het boekingsproces. Indien u als vrouw getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam zoals vermeld in uw paspoort in het boekingssysteem in te voeren en niet de achternaam van uw echtgenoot. Ook dient u niet de vermelding ‘echtgenoot van’ en ‘weduwe van’ in te vullen tijdens het boekingsproces.

Voorbeelden:

De heer Willem van Beek -> Eerste voornaam: Willem -> Achternaam: van Beek
Mevrouw Karin Maria Jansen ev van Beek -> Eerste voornaam: Karin -> Achternaam: Jansen.

Gebruik geen leestekens, koppeltekens (-) of accenten.
Voorbeeld: “Müller” vul in “Muller”.

In geval de Reiziger met een Vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de boeking op de Website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, dient de Reiziger contact op te nemen met de klantenservice van BudgetAir.nl. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking, waarvoor BudgetAir.nl € 55 wijzigingskosten in rekening brengt. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij ook wijzigingskosten in rekening brengen. BudgetAir.nl kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.

U bent zelf verantwoordelijk dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Voor meer informatie hieromtrent verwijst BudgetAir.nl u door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de visumdienst waar u per bestemming de benodigde en actuele informatie kunt vinden.

U dient er rekening mee te houden dat veel landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na uw verblijfsperiode geldig is. Ook dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van een geldig visum enige tijd in beslag kan nemen. BudgetAir.nl raadt u dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat u uw Vliegticket heeft geboekt. BudgetAir.nl aanvaardt geen aansprakelijk indien de Reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.

BudgetAir.nl wijst u erop dat voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk zijn. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf zoals een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Verschillende instanties kunnen u informeren over de risico’s op ziekten in (sub)tropische landen en de vaccinaties daartegen. Voor advies over inentingen kunt u terecht bij de GGD, een vaccinatiebureau in uw regio of uw huisarts.

Indien u naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). U dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen, zodra u een Vliegticket en/of hotel heeft geboekt. Hierna kunt u nog wel ESTA-reistoestemming aanvragen, maar als u geen toestemming krijgt, heeft u wellicht niet genoeg tijd om de benodigde visa alsnog aan te vragen. De kosten voor de aanvragen komen voor rekening van de Reiziger en dienen per creditcard voldaan te worden. Het is niet toegestaan zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst BudgetAir.nl u naar de website van ESTA.

BudgetAir.nl wijst alle Reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt.

Artikel 11 – Boeken van vluchten

Heeft u een Vliegticket geboekt, dan is de betreffende luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de boeking en worden de reisinformatie en ook de voor de uitvoering van de reis benodigde persoonsgegevens opgeslagen in het boekingssysteem van de Dienstverlener.

Inchecken
Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om op tijd in te checken bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Een aantal luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om voor vertrek via hun website online in te checken. Wij adviseren u de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist te raadplegen om te kijken of dit voor uw vlucht(en) mogelijk is. Bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is online inchecken zelfs verplicht, zoals maar niet uitsluitend het geval is bij Ryanair en EasyJet. Voor actuele informatie adviseren wij u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Wij adviseren u om ruim voor de geplande vertrektijd in te checken en tijdig de (centrale) security check te passeren. Restitutie van uw Vliegticket, indien u uw vlucht mis, is niet mogelijk.

Als algemene richtlijn adviseren wij de volgende inchecktijden:

   • Europese bestemming minimaal 2 uur voor de vertrektijd.
   • Bestemming buiten Europa minimaal 3 uur voor de vertrektijd.
   • Voor bestemmingen met strenge veiligheidscontroles zoals, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en Israël geldt een minimale inchecktijd van 3 uur voor vertrek.

Zwangere vrouwen
Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de door u geboekte luchtvaartmaatschappij. Tevens kunt u contact opnemen met de klantenservice van BudgetAir.nl.

Paspoort baby’s
Vanaf 26 juni 2012 heeft elk kind (ook baby’s!) in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart nodig voor reizen naar het buitenland. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw eigen paspoort. Uw document blijft geldig tot de datum einde geldigheid die in het paspoort is aangegeven. Voor meer informatie hieromtrent verwijst BudgetAir.nl u door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizen met baby’s
In de luchtvaart is een baby een kindje dat de leeftijd van 2 jaar op de vluchtdata, zowel de heen- als de terugreis, nog niet heeft bereikt. Een volwassen Reiziger kan over het algemeen met één baby reizen. Soms is het mogelijk om als één volwassene met meerdere baby’s te reizen, dit is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarvoor u kiest. Een baby heeft geen recht op een eigen stoel. Gedurende de reis dient de baby op schoot gehouden te worden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met de klantenservice van BudgetAir.nl.

Vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes
De vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes die bij boeking worden meegedeeld aan de Opdrachtgever zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen, worden niet gegarandeerd door BudgetAir.nl en kunnen derhalve veranderen. Het is daarom erg belangrijk om 24 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren. Voor lijndienstvluchten kunt u uw schema nakijken op de website www.checkmytrip.com. Voor overige luchtvaartmaatschappijen verwijzen we u door naar de website van de betreffende dienstverlener. BudgetAir.nl draagt geen verantwoordelijkheid indien de Reiziger door wijzigingen die door de luchtvaartmaatschappij zijn doorgevoerd schade ondervindt. BudgetAir.nl zal zich inspannen de Opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in vluchttijden, vluchtroutes en/of vluchtnummers. Deze communicatie geschiedt uitsluitend op het e-mailadres dat door de Opdrachtgever bij de boeking is doorgegeven aan BudgetAir.nl.

Verplichte volgorde reisschema
Een Vliegticket bestaat uit 1 of meer coupons. Dit zijn de reisonderdelen zoals vermeld in het reisschema. Het door de Opdrachtgever betaalde tarief komt overeen met het reisschema als vermeld op het Vliegticket. Het gebruik van het gehele op het Vliegticket vermeldde reisschema is een essentieel onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen Opdrachtgever en de luchtvaartmaatschappij. De Reiziger dient zich te houden aan de geboekte reisroute. Het is niet toegestaan om individuele coupons van de reis te annuleren of ongebruikt te laten. Een Vliegticket zal niet worden geaccepteerd indien een of meerdere coupons niet gebruikt worden in de volgorde waarin de coupons zijn uitgegeven, beginnend met de plaats van vertrek zoals vermeld op het Vliegticket. Indien de Reiziger voor een van de vluchten niet komt opdagen, zullen Luchtvaartmaatschappijen de Reiziger beschouwen als een "no show", wat leidt tot annulering van alle vervolgvluchten zonder enige schadeloosstelling. Voor een vlucht Düsseldorf - Amsterdam - New York, kunt u dus niet opstappen in Amsterdam.

Reizen met treintickets
Indien u een treinticket heeft naar of van de luchthaven, ben u verplicht dit deel van de door u geboekte reis per trein af te leggen. U kunt uw treinticket met zitplaatsreservering op vertoon van uw Vliegticket en een geldig identiteitsbewijs afhalen bij speciale balies op uw vertrekstation. U kunt de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij raadplegen voor de verschillende vertrekstations waar u kunt opstappen. De treintickets kunnen in de meeste gevallen vanaf 4 uur voor vertrek van de trein opgehaald worden bij de speciale balies. Wees op tijd in verband met eventuele wachtrijen. Zorg ervoor dat uw treinticket door de conducteur wordt afgestempeld: als u na het deel per trein een vlucht neemt, moet u uw treinkaartje laten zien bij de incheckbalie op de luchthaven.

Artikel 12 - Bagage meenemen

Afmeting en gewicht van bagagestukken en handbagage zijn per luchtvaartmaatschappij verschillend. Voor de exacte bagagevoorwaarden van uw boeking van een lijndienstvlucht kunt u kijken op www.checkmytrip.com. Voor alle overige luchtvaartmaatschappijen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Het is mogelijk dat de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengt voor het meenemen van bagage. Dit wordt tijdens het boekingsproces getoond.

In februari heeft KLM bekend gemaakt het ruimbagagebeleid voor Europese vluchten te wijzigen. Met ingang van 14 mei 2013 is het meenemen van ruimbagage op Europese vluchten mogelijk tegen betaling. Deze regel is alleen van toepassing op Reizigers in Economy Class. Als u uw reis voor 14 mei 2013 geboekt heeft mag u nog gratis ruimbagage meenemen.

Als u een frequent flyer bent van KLM dan mag u gratis één koffer meenemen van 23 kilo. Tijdens het reserveren van uw reis kunt u in het boekingsformulier uw frequent flyer nummer ingeven. Wanneer u lid wenst te worden van het Flying Blue programma kunt u in het boekingsformulier een frequent flyer nummer aanvragen. Het is dan mogelijk om alsnog een gratis koffer mee te nemen.
Bij KLM mag iedere Reiziger standaard 12 kilo handbagage meenemen.

Artikel 13 – Rente en incassokosten

De Opdrachtgever die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens BudgetAir.nl heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Voorts is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle in redelijkheid door BudgetAir.nl of Dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 14 – Geschillen

Klachten van de Reiziger over de door BudgetAir.nl uitgevoerde Opdracht dienen binnen één maand na kennisname door de Reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij BudgetAir.nl schriftelijk te worden ingediend, hetzij per gewone post (Demmersweg 32, 7556BN Hengelo (OV)), hetzij per email (info@BudgetAir.nl), te worden gemeld bij BudgetAir.nl.

Binnen één maand na ontvangst van de klacht door BudgetAir.nl, ontvangt de Reiziger schriftelijk een inhoudelijke reactie. Indien de klacht naar het oordeel van de Reiziger niet naar tevredenheid wordt behandeld kan de Reiziger de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen conform artikel 9 van de ANVR Boekingsvoorwaarden 2013.

De Reiziger dient rekening te houden met de volgende kosten indien een klacht aan de Geschillencommissie Reizen wordt voorgelegd:

   • € 767,50 voor een factuurbedrag tot € 500,00;
   • € 102,50 voor een factuurbedrag tot € 500.00 tot 1500,00;
   • € 127,50 voor een factuurbedrag vanaf € 1500,00.

De reissom is het gehele factuurbedrag minus kosten van verzekeringen en kosten calamiteitenfonds.

Voor actuele bedragen verwijst BudgetAir.nl u door naar de website van de Geschillencommissie Reizen, te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

De Website, de inhoud van de Website met uitzondering van door derden geleverd materiaal en de BudgetAir.nl merken zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van BudgetAir.nl worden gebruikt behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen.

Artikel 16 - Disclaimer

De Opdrachtgever erkent en verklaart, door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, tevens de disclaimer te aanvaarden.

Artikel 17 - Privacy

Opdrachtgever dient in het kader van de boeking persoonsgegevens te verstrekken aan BudgetAir.nl. BudgetAir.nl is bewerker en verwerkt slechts gegevens in opdracht van en ten behoeve van de Reiziger(s) conform de instructies van Opdrachtgever. BudgetAir.nl verwerkt (als reisagent) persoonsgegevens noodzakelijk voor (i) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever de Dienstverlener(s) en (ii) de optimalisering van de door BudgetAir.nl aangeboden Diensten. BudgetAir.nl verwerkt de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden en om te voldoen aan enige op haar rustende wettelijke verplichting;

Door het gebruik maken van de Website van BudgetAir.nl verklaart de Opdrachtgever het op de Website gehanteerde Privacy beleid van BudgetAir.nl te aanvaarden.

Artikel 18 - Algemeen

De oorspronkelijke tekst van deze Algemene Voorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.

Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet geldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. BudgetAir.nl zal zo spoedig mogelijk nadat de ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid is gebleken voorzien in een nieuwe bepaling die wel geldig is.

BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst van Opdracht tussen BudgetAir.nl en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, versie februari 2015