Klantenservice: 0900 3 330 330 (€ 0,40 p/m met een max. van € 20,-)  Ma-vr 9.00 - 17.00 Za 10.00 - 17.00 Zo 10.00 - 15.00

Disclaimer

Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden BudgetAir.nl


Klik hier om de voorwaarden te printen als pdf.

1. Algemeen

De website, www.BudgetAir.nl, hierna te noemen "BudgetAir.nl", wordt gemaakt en onderhouden door Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam. Op het gebruik van deze website zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

Deze website voldoet aan de meldingsplicht in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Gebruiksvoorwaarden

Je kunt via BudgetAir.nl alleen boekingen maken als je beschikt over een geldig e-mail adres, geldig postadres, geldig telefoonnummer en beschikt over de juiste persoonsgegevens van alle deelnemers. BudgetAir.nl raadt gebruikers aan die internetinstellingen te activeren die nodig zijn voor een optimaal gebruik van deze website.

Opgave van foutieve gegevens kan resulteren in het annuleren van de gemaakte boeking en/of in extra kosten die voor rekening komen van de gebruiker van c.q. boeker op BudgetAir.nl.

De beschikbaarheid van alle getoonde vluchten, huurauto’s en hotels is onder voorbehoud. Bij de selectie van je vlucht leg je de vlucht niet vast. Jouw vlucht wordt pas definitief bevestigd als je de boeking afrondt. Hierna wordt op het beeldscherm een bevestiging getoond. Het kan voorkomen dat tussen het moment van selectie van beschikbare vluchten, hotels of huurauto’s en de daadwerkelijke boeking items niet meer beschikbaar zijn. Als het item uit je winkelwagen niet meer beschikbaar is kan het niet definitief worden geboekt. Je boeking wordt dan ook niet bevestigd. In dat geval kunnen aan je boeking geen rechten worden ontleend.

Travix Nederland B.V. is exclusief rechthebbende op de gehele inhoud van deze website. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten die rusten op BudgetAir.nl, inclusief op alle subdomeinen aanwezige materialen en merkrechten, behoren toe aan Travix Nederland B.V. of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden. De gebruiker van BudgetAir.nl heeft geen licentie voor of recht op het gebruik van deze merken.

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-codes en andere coderingen, die zich op BudgetAir.nl bevinden, mogen niet worden gepubliceerd, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, of op elke andere wijze worden bewerkt buiten de omgeving van BudgetAir.nl zonder voorafgaande toestemming van Travix Nederland B.V. Een inbreuk op de rechten van deze website zijn strafbaar.

Het is niet toegestaan BudgetAir.nl of enig onderdeel ervan te bewerken voor eigen gebruik of voor derden door middel van geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld: 'scrapen', 'crawlen', 'spideren', 'phishing', 'hacken', etc) om systematisch informatie te onttrekken aan of om de inhoud en gegevens van deze website via links te koppelen aan websites van derden.

Het is de gebruiker van BudgetAir.nl niet toegestaan de via BudgetAir.nl geboekte en gekochte producten of diensten door te verkopen, aan te bieden of anderszins tegen betaling aan derden aan te bieden.

BudgetAir.nl behoudt zich het recht voor gebruikers de toegang tot BudgetAir.nl en/of gekoppelde diensten te blokkeren wegens gewichtige reden (bijvoorbeeld: inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, frauduleuze poging, etc).

De informatie op BudgetAir.nl kan betrekking hebben op producten of diensten die in landen buiten Nederland niet leverbaar of boekbaar zijn.

BudgetAir.nl is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van BudgetAir.nl te allen tijde te wijzigen of te vernieuwen zonder een verplichting tot mededeling aan de gebruikers. Wij adviseren je daarom regelmatig de pagina's met de gebruiksvoorwaarden van deze website te controleren. De gebruiksvoorwaarden is op BudgetAir.nl beschikbaar via de link 'Disclaimer'. Je bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden.

3. Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Alle aanbiedingen op deze website zijn door een derde partij samengesteld en op basis van beschikbaarheid. Op alle aanbiedingen die op deze website worden gedaan, kunnen extra beperkende voorwaarden van de betreffende dienstverlener van toepassing zijn. Voor het definitief maken van een boeking wordt u gevraagd met de dan geldende boekingsvoorwaarden akkoord te gaan. De genoemde tarieven op de website zijn vanaf-tarieven en worden bepaald en geladen door derden (luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurmaatschappijen, hotelaanbieders en touroperators). In het laden hiervan kunnen fouten opgetreden zijn. Deze tarieven worden via volledig geautomatiseerde processen op de site van BudgetAir.nl geplaatst en zijn continue onderhevig aan wijzigingen. BudgetAir.nl doet haar uiterste best deze tarieven te controleren, maar kan hier geen garantie voor afgeven.

Wanneer BudgetAir.nl op deze website hyperlinks naar derden aanbiedt of diensten van derden ter beschikking stelt, treedt BudgetAir.nl niet op als bemiddelaar noch als vertegenwoordiger van deze derde partijen. Deze hyperlinks worden uitsluitend als verwijzingen aangeboden. BudgetAir.nl heeft geen invloed op de inhoud van de aan deze hyperlinks verbonden websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

BudgetAir.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor fotomateriaal, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven en via deze website gepubliceerd.